DİĞER HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için yeniden değerleme oranını açıkladı.  Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı  Resmi Gazete'deki ilanında şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

VERGİ VE CEZALARA ZAM GELİYOR!

Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak.
Anahtar Kelimeler: VERGİ CEZALARA GELİYOR!